Continue ontwikkeling

De voortdurende ontwikkeling in verkeersdrukte heeft geleid tot aanpassingen in de exameneisen van het CBR. Hierdoor heeft de rijopleiding zich verder aangepast om leerlingen grondiger voor te bereiden op steeds complexere verkeerssituaties.

Een degelijke voorbereiding op het examen is nu cruciaal geworden. Hoewel je soms verhalen hoort van mensen die beweren: “Ik mocht al na 25 lessen afrijden,” is het belangrijk om hier niet te veel waarde aan te hechten. In de huidige verkeersdrukte is het lastig om binnen zo’n beperkt aantal lessen alle aspecten van anticipatie, inzicht en gevaarherkenning te beheersen.

"Het rijbewijs: Toen en nu"

Het behalen van een rijbewijs gaat gepaard met opmerkingen als: “Wij hadden vroeger maar 10 lessen nodig” of “Weet je nog wat het toen kostte?” Tijden veranderen, net zoals de leerlingen in deze snelle en drukke maatschappij veranderen.

Evolutie van Rijexamens en Verkeersdrukte: 1885-2015

1885: De allereerste auto werd vervaardigd.
1896: De introductie van de eerste auto in Nederland.
1900: Ongeveer 200 auto’s waren in Nederland te vinden.
1906: Invoering van de motor- en rijwielwet. Een rijbewijs was verkrijgbaar zonder examen.
1920: Er reden zo’n 7.000 auto’s in Nederland.
1927: Oprichting van het CBBR (later CBR). Het rijexamen kostte destijds FL 4,- en duurde slechts 15 minuten.
1935: Examenduur verlengd naar 30 minuten. Er werd niet alleen getoetst op voertuigbeheersing maar ook op verkeerssituaties.
1951: Rijbewijzen werden geldig voor 5 jaar, en het les- en examengeld was respectievelijk FL 2,50 en FL 5,50.
1963: Theorie-examens gingen van mondeling naar schriftelijk en praktijkexamens werden buiten de bebouwde kom afgenomen.
1984: Theoriecertificaat vereist vóór het praktijkexamen.
1986: Rijbewijs geldig voor 10 jaar.
1996: Introductie van de tussentijdse toets als voorbereiding op het examen.
2002: Invoering van het beginnersrijbewijs voor bestuurders die drie zware overtredingen begingen binnen vijf jaar na het behalen van het rijbewijs.
2003: Rijopleiding in Stappen (RIS) werd geïntroduceerd om de rijopleidingskwaliteit te verbeteren.
2006: Introductie van het nieuwe rijbewijsdocument in creditcardformaat.
2008: Invoering van het nieuwe rijexamen in januari.
2015: zijn er in Nederland in totaal 476.268 auto-examens afgenomen en 85.000 tussentijdse toetsen.
2015: Het slagingspercentage voor het auto-examen in was ongeveer 50,7%.

Feiten en weetjes van het heden:

Elektrische auto’s: De populariteit van elektrische auto’s is aanzienlijk toegenomen. Steeds meer autofabrikanten hebben elektrische modellen uitgebracht, waardoor de elektrische voertuigmarkt groeit.

Zelfrijdende voertuigen: De ontwikkeling van autonome voertuigen heeft geleid tot testen en implementaties op kleine schaal in verschillende landen. De technologie blijft evolueren en roept discussies op over regelgeving en veiligheid.

Verkeersveiligheid: Veel landen hebben maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren door middel van strengere wetten, verhoogde handhaving, educatie en bewustmakingscampagnes.

Fietsen en micromobiliteit: Er is een groeiende belangstelling voor fietsen en micromobiliteit (zoals e-scooters) als alternatieve vormen van transport in steden, met uitbreidingen van fietspaden en specifieke regels voor micromobiliteit.

Verkeerscongestie: Ondanks technologische vooruitgang blijft verkeerscongestie een groot probleem in veel steden over de hele wereld, wat leidt tot vertragingen en milieuproblemen.

Digitale navigatie en verkeersbeheer: De opkomst van apps voor navigatie en verkeersinformatie heeft reizigers geholpen bij het plannen van routes en het vermijden van files.

Milieubewustzijn: Er is een groeiende nadruk op milieubewustheid in de transportsector, met inspanningen om de uitstoot te verminderen en de focus te leggen op duurzamere transportmethoden.

Het vernieuwde examen

De herziening van het examen is bedoeld om geslaagde leerlingen beter voor te bereiden op zelfstandige deelname aan het verkeer. Deze aanpassing heeft tot doel het aantal (dodelijke) slachtoffers te verminderen, vooral binnen de meest risicovolle leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar.

Verkeersdrukte

De toenemende verkeersdrukte heeft geleid tot grotere files en meer milieuvervuiling, waardoor milieubewust rijden steeds belangrijker wordt in de rijopleiding en bij het examen.

Deze ontwikkelingen maken rijlessen en examens veeleisender, waardoor de meeste leerlingen meer lessen nodig hebben.

Momenteel zijn 40 a 50 lessen een realistische benadering voor een complete rijopleiding. Echter, deze intensieve programma’s en uitdagende examens zijn cruciaal om zowel jouw veiligheid als die van andere weggebruikers te waarborgen. En dat is zeker de moeite waard!

Over Rijschool Butterhuizen

Al meer dan 20 jaar een begrip! Rijlessen in Heerhugowaard, Alkmaar en omliggende gebieden.

Bij ons geven alleen ervaren, rustige, gezellige en (faalangst) gekwalificeerde instructeurs rijles.

Meer dan 10.000 succesvolle leerlingen gingen je voor en beoordeelden ons met een indrukwekkende score van 9.6/10.

Check onze socials!

Over Rijschool Butterhuizen

Al meer dan 20 jaar een begrip! Rijlessen in Heerhugowaard, Alkmaar en omliggende gebieden.

Bij ons geven alleen ervaren, rustige, gezellige en (faalangst) gekwalificeerde instructeurs rijles.

Meer dan 10.000 succesvolle leerlingen gingen je voor en beoordeelden ons met een indrukwekkende score van 9.6/10.

Check onze socials!